Predavač: Ljiljana Stevanović

Promena stanja atoma usled interakcije sa laserskim poljima i objašnjenje „obučenih” stanja. Šta se dešava kada se atom nalazi u svetlom stanju, a šta kada je u tamnom stanju? Zašto atom ne apsorbuje rezonantno lasersko zračenje ako je prisutan drugi laser?

Ključne reči: atom, laser, obučeno stanje, svetlo stanje, tamno stanje

Nivo izaganja: