Предавач: Љубиша Нешић

Корелација физике са математиком и обрнуто је веома честа у настави физике и математике. Обично се при том мисли на физику као полигон на коме се примењују и продубљују појмови који су уведени у математици. У предавању се анализира неколико „пресека“ физике и математике: бесконачно мале величине, појам праве линије и поља бројева.

Кључне речи: математика, физика, бесконачност, права, поље, бројеви

Ниво излагања: основна и средња школа