Predavač: Ljubiša Nešić

Korelacija fizike sa matematikom i obrnuto je veoma česta u nastavi fizike i matematike. Obično se pri tom misli na fiziku kao poligon na kome se primenjuju i produbljuju pojmovi koji su uvedeni u matematici. U predavanju se analizira nekoliko „preseka“ fizike i matematike: beskonačno male veličine, pojam prave linije i polja brojeva.

Ključne reči: matematika, fizika, beskonačnost, prava, polje, brojevi

Nivo izlaganja: osnovna i srednja škola