Predavači: Miodrag K. Radović, Dragan Radivojević

Kao što je poznato, zvuk je mehanički poremećaj sredine, koji se u vazduhu, na sobnim temperaturama, prenosi brzinom od oko 330 do 340 m/s. Imajući ovo u vidu, jasno je da se u laboratoriji fizike brzina zvuka može odrediti samo ako se koriste posebne tehnike i metode. U ovom radu su prikazane, pored direktne metode, u kojoj se meri vreme prenosa poremećaja, i metode koje se zasnivaju na pojavi interferencije zvučnih talasa i formiranju stojećeg zvučnog talasa.