Предавачи: Миодраг К. Радовић, Драган Радивојевић

Као што је познато, звук је механички поремећај средине, који се у ваздуху, на собним температурама, преноси брзином од око 330 до 340 m/s. Имајући ово у виду, јасно је да се у лабораторији физике брзина звука може одредити само ако се користе посебне технике и методе. У овом раду су приказане, поред директне методе, у којој се мери време преноса поремећаја, и методе које се заснивају на појави интерференције звучних таласа и формирању стојећег звучног таласа.