Предавач: Ненад Милојевић

У овом предавању биће укратко изнете основне идеје о структури атома (модели атома) до којих се долазило током историје почев од Леукипа и Демокрита, Далтона, Томсона, Радефорда и Бора па све до савременог квантно-механичког схватања.

Кључне речи: атом, језгро, електрон, наелектрисање, орбита.

Ниво изагања: могуће је прилагођавање ученицима свих нивоа образовања