Предавач: Владан Павловић

Са напретком науке, јавља се и потреба за што прецизнијом манипулацијом малих објеката. Један од примера је контролисање црвених крвних зрнаца у крви у циљу њихових испитивања у медицинске сврхе. У овом предавању ће бити речи о оваквој практичној реализацији и анализираће се физички механизми како је овакво заробљавање могуће помоћу оптичких инструмената, тј. помоћу ласера.

Ниво излагања: Ученици средње школе којима је позната област геометријска оптика.

Кључне речи: геометријска оптика, сила акције и сила реакције, ласери, примена у медицини.