Predavač: Vladan Pavlović

Sa napretkom nauke, javlja se i potreba za što preciznijom manipulacijom malih objekata. Jedan od primera je kontrolisanje crvenih krvnih zrnaca u krvi u cilju njihovih ispitivanja u medicinske svrhe. U ovom predavanju će biti reči o ovakvoj praktičnoj realizaciji i analiziraće se fizički mehanizmi kako je ovakvo zarobljavanje moguće pomoću optičkih instrumenata, tj. pomoću lasera.

Nivo izlaganja: Učenici srednje škole kojima je poznata oblast geometrijska optika.

Ključne reči: geometrijska optika, sila akcije i sila reakcije, laseri, primena u medicini.