Предавач: Саша Гоцић

Питање да ли светлост представља млаз честица или се простире од извора на сличан начин као и звук, је скоро три века заокупљало пажњу физичара и филозофа, почев од Декарта, Њутна, Хајгенса, Френела, Јанга, Фраунхофера, Максвела, Херца, Планка, Ајнштајна, Де Броља…Ово предавање ће приближити слушаоцима експериментална открића и теоријска разматрања која су уткана у објашњење природе светлости и развој савремене физике.

Кључне речи: вибрације, таласи, интерференција, дифракција, спектар, фотон.

Ниво излагања: могуће је прилагођавање ученицима свих нивоа образовања