Predavač: Saša Gocić

Pitanje da li svetlost predstavlja mlaz čestica ili se prostire od izvora na sličan način kao i zvuk, je skoro tri veka zaokupljalo pažnju fizičara i filozofa, počev od Dekarta, Njutna, Hajgensa, Frenela, Janga, Fraunhofera, Maksvela, Herca, Planka, Ajnštajna, De Brolja…Ovo predavanje će približiti slušaocima eksperimentalna otkrića i teorijska razmatranja koja su utkana u objašnjenje prirode svetlosti i razvoj savremene fizike.

Ključne reči: vibracije, talasi, interferencija, difrakcija, spektar, foton.

Nivo izlaganja: moguće je prilagođavanje učenicima svih nivoa obrazovanja