Предавач: Љубиша Нешић

Наше представе о свету базиране су на чулним перцепцијама онога што нас окружује. Од свих чула којима располажемо неупоредиво највећу количину информација добијамо чулом вида. Међутим, ово наше чуло ограничено је на узан појас спектра електромагнетних таласа – на његов видљиви део. Шта бисмо видели када бисмо могли да гледамо у његовим осталим опсезима, односно на другим таласним дужинама? А шта уколико би нам вид био оштрији? У предавању ће ове идеје бити примењиване на један исти објекат и наш доживаљај њега на различитим таласним дужинама.

Кључне речи: спектар, електромагнетни таласи, талас, таласна дужина

Ниво излагања: основна и средња школа