Predavači: Dragana D. Todorović, akademik Tomislav Pavlović

Danas se u svetu uglavnom koriste neobnovljivi izvori energije: ugalj, nafta, zemni gas i nuklearna energija. Usled porasta broja stanovnika na Zemlji dolazi do povećanog korišćenja fosilnih izvora energije, smanjenja njihovih zaliha i degradacije životne sredine. Od izbijanja velike svetske energetske krize 1973. godine sve veća pažnja se poklanja korišćenju obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplotne i električne energije. Pod obnovljivim izvorima energije (OIE) podrazumevaju se izvori energije koji se nalaze u prirodi i obnavljaju se u celini ili delimično, posebno energija vodotokova, vetra, Sunčeva energija, biomasa, geotermalna energija, itd. Glavni cilj istraživanja, razvoja i korišćenja obnovljivih izvora energije u svetu danas je očuvanje ekološke ravnoteže gde ona postoji, odnosno njeno ponovno uspostavljanje na područjima gde je već poremećena. U cilju uspostavljanja ekološke ravnoteže i održivog razvoja čovečanstva, neophodno je u većoj meri koristiti obnovljive izvore energije. Danas se u svetu posebna pažnja posvećuje uređajima i mogućnostima korišćenja obnovljivih izvora energije i njihovom uticaju na životnu sredinu. Korišćenje obnovljivih izvora energije doprinosi smanjenju emisije gasova staklene bašte, smanjenju korišćenja fosilnih goriva, razvoju lokalne industrije i otvaranju novih radnih mesta.

Ključne reči: sunčeva energija, energija vetra, energija voda, geotermalna energija, biomasa i biogas.

Nivo izaganja: predavanje se može prilagoditi učenicima svih nivoa obrazovanja