Предавач: Весна Манић

Површински напон настаје на граничној површини између течности и друге средине, као последица различитих међумолекуларних сила. У маси течности, сваки молекул бива привучен једнако у свим правцима од стране суседних молекула течности, тако да је резултанта свих сила једнака нули. Молекули на површини су под утицајем привлачне молекуларне силе ка унутрашњости, која се уравнотежује једино преко отпора те течности на притисак. То значи да постоји сила која умањује површину, тако да се површина течности понаша као еластична мембрана. Услед површинског напона ситне капи течности имају сферни облик, вода из земље стиже до највиших грана и листова дрвећа, а инсекти ходају по површини воде.

Кључне речи: површински напон, капиларне појаве

Ниво изагања: могуће је прилагођавање ученицима свих нивоа образовања