Предавач: Видосав Марковић, Сузана Стаменковић, Марјан Станков, Александар Јовановић

У овом предавању биће дат кратак преглед појаве јонизованог гаса у природи (интергалактичка плама, звезде, плазма на земљи) и лабораторији (тињаво, лучно и атмосферско тињаво пражњење). Биће објашњен механизам настанка (Таузендов и стримерни механизам пробоја), дат преглед метода дијагностике (спектроскопска дијагностика, временска мерења и сл.) и различите примене јонизованог гаса (гасни извори светлости, гасни ласери, индустрија, медицина и сл.).

Кључне речи: јонизовани гас, плазма, гасна пражњења, примене.

Ниво изагања: могуће је прилагођавање ученицима свих нивоа образовања