Predavanje “Fizika u nastavi i u nauci”

U utorak, 7. juna, na Prirodno-matematičkom fakultetz u Nišu biće održano predavanje

“Fizika u nastavi i u nauci”.

Predavač će biti prof. dr Milan Raspopović, redovni profesor Univerziteta u Nišu i dugogodišnji direktor Matematičke gimnazije u Beogradu, u penziji.

Predavanje počinje u 13h u Svečanoj sali (br 100) Prirodno-matematičkog fakulteta.

Gostovanje prof Raspopovića i predavanje organizuje Departman za fiziku PMF-a u Nišu.