Predavanje “Sunce – zvezda Sunčevog sistema”

četvrtak 24. decembra održano je online predavanje

Sunce – zvezda Sunčevog sistema

predavač je bio dr Milan Milošević, docen na Departmanu za fiziku.

Predavanje je organizovalo Astronomsko društvo “Alfa”, u saradnji sa Departmanom za fiziku, u okviru projekta “Malim koracima ka astronomiji”. Projekat je podržao Centar za promociju nauke.