Pripremna nastava

Pripremna nastava iz fizike za upis na osnovne akademske studije fizike:

Broj časova: 20
Cena: 5 000 dinara
Broj računa: 840-1789666-80, poziv na broj 135
Svrha uplate: Pripremna nastava iz fizike
Rok za prijavljivanje: 31. maj 2012.
Početak nastave: 6. jun 2012. u 10:00 (prostorija 301)
Telefon za informacije i prijavljivanje:
533 015 centrala PMF-a, lokal 146 (Studentska služba)