Planirano je organizovanje nekoliko časova pripremne nastave za buduće studente fizike. Najverovatniji period za časove je juni. Svaka sugestija u vezi termina je dobrodošla – molimo da nam se obratite sa predlozima na našu adresu: fizika@pmf.ni.ac.rs

Blagovremeno će relevantne informacije biti objavljene na ovom sajtu.