Rasporedi nastave za I godinu

Broj studenata na prvoj godini OAS fizika je 10. Za računske vežbe iz Programiranja u fizici studenti se dele na dve grupe po 5 studenata. Za ostala predavanja i vežbe ide jedna grupa (10 studenata).

PONEDELjAK
10:15 – 10:45 (F – 116) Laboratorijski praktikum 1, predavanja, laboratorija 119
11:00 – 12:00 (F – 116) Laboratorijski praktikum 1, laboratorijske vežbe, laboratorija 119
12:15 – 12:45 (F – 116) Laboratorijski praktikum 1, laboratorijske vežbe, laboratorija 119

UTORAK
8:15 – 9:15 (F – 101) Mehanika, predavanja, učionica 508
9:30 – 10:30 (F – 105) Programiranje u fizici, predavanja, učionica 508
10:45 – 11:45 (F – 102) Metrologija i obrada rezultata merenja, vežbe, učionica 508

SREDA
14:15 – 15:15 (M – 01) Matematika 1, predavanja, učionica 508
15:30 – 16:00 (M – 01) Matematika 1, predavanja, učionica 508
16:15 – 17:15 (F – 102) Metrologija i obrada rezultata merenja, predavanja, učionica 508

ČETVRTAK
08:15 – 9:15 (F – 101) Mehanika, predavanja, učionica 508
9:30 – 10:30 (M – 01) Matematika 1, vežbe, učionica 508
10:45 – 11:15 (M – 01) Matematika 1, vežbe, učionica 508

PETAK
10:00 – 11:00 (F – 105) Programiranje u fizici, vežbe, I grupa, rač. učionica PZ – 302
11:15 – 12:15 (F – 101) Mehanika, vežbe, učionica 508
12:30 – 13:00 (F – 101) Mehanika, vežbe, učionica 508
13:15 – 14:15 (F – 105) Programiranje u fizici, vežbe, II grupa, rač. učionica PZ – 302