Rezultati prijave za konkurs “Mobilni telefon u fizičkom eksperimentu”

Na raspisani konkurs Departman za fiziku za najbolji rad učenika srednjih škola na temu “Mobilni telefon u fizičkom eksperimentu” stiglo je 20 radova, a konkurs je dobio i međunarodni karakter.

Radove koji su stigli na konkurs ocenjivala je komisija koju su činili nastavnici Departmana za fiziku. Komisija je odabrala osam najboljih radova i njihovi autori imaće prilike da prezentuju svoje rezultate na smotri koja će biti održana u subotu, 20. aprila na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.

Prema odluci Komisije najbolji prijavljeni radovi su (abecednim redom, prema prvom autoru):

  • Izračunavanje koeficijenta restitucije tela pri udaru, analizom trajektorije kretanja, Nikolija Cuckić, Andrija Nikolić, Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš
  • Određivanje Jungovog modula elastičnosti žice merenjem frekvencije, Branko Grbić, Zoran Lunganović, Gimnazija u Zaječaru, Zaječar
  • Merenje sopstvenih frekvencija malih oscilacija duplog klatna, Jovan Dimitrijević, Tehnička škola “Nikola Tesla“, Surdulica
  • Pretvoriti mobilni telefon u sonarni uređaj, Jovica Dimovski, Martina Nastovska, SSOU “Dimitrija Čupovski“, Veles, Makedonija
  • Određivanje spektra mobilnim uređaj, Pavle Đorđević, Andrej Milisavljević, Matematička Gimnazija, Beograd
  • Određivanje brzine tela iz videa snimljenim kamerom telefona, Lazar Jovanović, Bogdan Milenković, Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš
  • Zvučna rezonanca, Natalija Kupenkova, Ljubica Nikolova, SSOU “Dimitrija Čupovski“, Veles, Makedonija
  • Njutnovo klatno, Aleksandra Petković, Dušan Igić, Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš

Nakon prezentacije radova, autori tri najbolja rada dobiće vredne nagrade koje je obezbedio “Telekom Srbija” a.d. Beograd (MTS).