Rezultati prijave za konkurs “Mobilni telefon u fizičkom eksperimentu”

Na raspisani konkurs Departman za fiziku za najbolji rad učenika srednjih škola na temu “Mobilni telefon u fizičkom eksperimentu” stiglo je 20 radova, a konkurs je dobio i međunarodni karakter.

Radove koji su stigli na konkurs ocenjivala je komisija koju su činili nastavnici Departmana za fiziku. Komisija je odabrala osam najboljih radova i njihovi autori imaće prilike da prezentuju svoje rezultate na smotri koja će biti održana u subotu, 20. aprila na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.

Prema odluci Komisije najbolji prijavljeni radovi su (abecednim redom, prema prvom autoru):

  • Izračunavanje koeficijenta restitucije tela pri udaru, analizom trajektorije kretanja, Nikolija Cuckić, Andrija Nikolić, Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš
  • Određivanje Jungovog modula elastičnosti žice merenjem frekvencije, Branko Grbić, Zoran Lunganović, Gimnazija u Zaječaru, Zaječar
  • Merenje sopstvenih frekvencija malih oscilacija duplog klatna, Jovan Dimitrijević, Tehnička škola “Nikola Tesla“, Surdulica
  • Pretvoriti mobilni telefon u sonarni uređaj, Jovica Dimovski, Martina Nastovska, SSOU “Dimitrija Čupovski“, Veles, Makedonija
  • Određivanje spektra mobilnim uređaj, Pavle Đorđević, Andrej Milisavljević, Matematička Gimnazija, Beograd
  • Određivanje brzine tela iz videa snimljenim kamerom telefona, Lazar Jovanović, Bogdan Milenković, Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš
  • Zvučna rezonanca, Natalija Kupenkova, Ljubica Nikolova, SSOU “Dimitrija Čupovski“, Veles, Makedonija
  • Njutnovo klatno, Aleksandra Petković, Dušan Igić, Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš

Nakon prezentacije radova, autori tri najbolja rada dobiće vredne nagrade koje je obezbedio “Telekom Srbija” a.d. Beograd (MTS).

This entry was posted in Vesti. Bookmark the permalink.