Seminar „Mehaničke i električne oscilacije u nastavi“

Са задовољством Вас обавештавам да Департман за физику Природно-математичког факултета у Нишу организује

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР
„Механичке и електричне осцилације у настави“

Субота, 3. децембар 2016. године од 09:00 часова
Природно-математички факултет, Вишеградска 33, Ниш

Семинар је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања (8 бодова, каталошки број 616). Фајл са програмом можете преузети овде.

Котизација за учешће на Семинару износи 800 динара а треба је уплатити на текући рачун Факултета:

840-1789666-80
позив на број 137.

Молимо Вас да котизацију уплатите до 28. новембра 2016. године како бисмо имали прецизнији увид у број полазника односно број група. У котизацију су урачунате кафе паузе и материјал са Семинара.

Заинтересоване се могу пријавити слањем e-mail-а на fizika@pmf.ni.ac.rs, који садржи следеће податке:

  • јединствени матични број,
  • име и презиме,
  • број личног телефона,
  • назив школе,
  • адреса школе (улица, број, место).