Vesti Archive

Mini workshop “Kosmologija i strune 2016”

Kancelarija SEENET-MTP (Mreža matematičke i teorijske fizike za Jugoistočnu Evropu, Southeastern European Network in Mathematical and Theoretical Physics) mreže, na Prirodno-matematičkom fakultetu, organizuje mini radionicu Kosmologija i strune 2016 2 – 5 novembar 2016 ...Read More

Konkurs za najbolji rad učenika srednjih škola

Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu raspisuje Konkurs za najbolji učenički rad na temu „Oscilacije i talasi“ sa željom da se što više učenika uključi u proučavanje ovih zanimljivih fenomena. Oscilacije i talasi predstavljaju fenomene koje srećemo u različitim oblastima fizike, tehnologije, u ...Read More

Otvorena vrata fizike (20. oktobar 2016)

U okviru realizacije Otvorenih vrata fizike, Departman za fiziku danas su posetili učenici trećeg i četvrtog razreda srednjih škola iz Maribora (Slovenija) i Aleksinca. Nakon dobrodošlice u Dekanatu fakulteta, učenici su dobili priliku da u jednoj od laboratorija Departmana rade neke od zanimljivh vežbi iz fizike. Nakon ...Read More

Otvorena vrata Fizike (2016/17)

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, organizuje Dan otvorenih vrata. Otvorena vrata se održavaju u saradnji sa Centrom za promociju nauke. U okviru Otvorenih vrata, učenicima srednjih škola i gimnazija biće predstavljene obrazovne mogućnosti i potencijali Departmana za ...Read More

Seminar „Mehaničke i električne oscilacije u nastavi“

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavam da Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu organizuje AKREDITOVANI SEMINAR „Mehaničke i električne oscilacije u nastavi“ Subota, 3. decembar 2016. godine od 09:00 časova Prirodno-matematički fakultet, Višegradska 33, Niš Seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i ...Read More

Nobelova nagrada za fiziku (2016. godina)

Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za fiziku su svojim radovima otvorili čitav nov svet u kojem materija može biti u, do tada nepoznatim stanjima. Koristeći napredne matematičke metode izučavali su neobične faze, ili stanja, materije, kao što su superprovodljivost, superfluidnost, i tanki magnetni slojevi. Na ...Read More

Upis na doktorske akademske studije (školska 2016/17)

Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu upisuje u prvu godinu doktorskih akademskih studija fizike školske 2016/2017. godine 7 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta i 7 samofinansirajućih studenata. U prvom upisnom roku prijavljivanje studenata obaviće se u periodu od 10. do 21. oktobra ...Read More

Upis na master akademske studije (školske 2016/17)

Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija fizike školske 2016/2017. godine 15 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta i 12 samofinansirajućih studenata. U prvom upisnom roku prijavljivanje studenata obaviće se u periodu od 10. do 21. oktobra ...Read More

Noć istraživača 2016

Departman za fiziku je i ove godine aktivno učestvovao u Evropskoj manifestaciji „Noć istraživača 2016“, koja je održana 30.09.2016. godine u više gradova Srbije (Niš, Pirot, Kragujevac, Novi Sad, Beograd…). Postavka Mistična veza zvuka i pokreta je prezentovana u Niškoj tvrđavi, a interaktivna postavka ...Read More