Vesti Archive

Održan prvi CERN Masterclass u Nišu

CERN i grupa IPPOG (International Particle Physics Outreach Group), dugi niz godina, tokom proleća organizuju jednodnevni program CERN Masterclass. U saradnji sa oko 220 instituta i fakulteta širom sveta, učenici srednjih škola su u prilici da se upoznaju sa fizikom elementarnih čestica, ali i ...Read More

Predavanja o svetlosti i gravitaciji u Pirotu

U sredu, 16. marta u Gimnaziji u Pirotu biće održana dva naučno-popularna predavanja Difrakcija i inteferencija na jednostavan način i Gravitacioni talasi – novi pogled na univerzum Predavači će biti Dragan Radivojević i prof. dr Ljubiša Nešić sa Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u ...Read More

CERN Masterclass 2016

U periodu od 11. februara do 23. marta 2015. godine, pod pokroviteljstvom CERN-a i grupe IPPOG (International Particle Physics Outreach Group), održaće se 12. međunarodni program “Masterclasses – Hands on Particle Physics”. U ovom obrazovno-istraživačkom programu će u okviru 200 naučnih institucija aktivno učestvovati ...Read More

Otvorena vrata Fizike (2015/16)

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, počev od aprila 2016. godine, organizuje Dan otvorenih vrata. U okviru Otvorenih vrata, učenicima osnovnih škola, srednjih škola i gimnazija biće predstavljene obrazovne mogućnosti i potencijali Departmana za fiziku, njegovi studijski programi ...Read More