Vesti Archive

Poseta Astronomskoj stanici Vidojevica

Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu organizuje posetu Astronomskoj stanici Vidojevica. Polazak na ovaj stručni izlet je na dan Njutnovog rođenja, 25.12.2016. godine u 10 časova sa parkinga Prirodno-matematičkog fakulteta. Na izlet će ići izabrani učenici niških gimnazija u pratnji nastavnika. Povratak je ...Read More

Mini workshop “Kosmologija i strune 2016”

Kancelarija SEENET-MTP (Mreža matematičke i teorijske fizike za Jugoistočnu Evropu, Southeastern European Network in Mathematical and Theoretical Physics) mreže, na Prirodno-matematičkom fakultetu, organizuje mini radionicu Kosmologija i strune 2016 2 – 5 novembar 2016 ...Read More

Konkurs za najbolji rad učenika srednjih škola

Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu raspisuje Konkurs za najbolji učenički rad na temu „Oscilacije i talasi“ sa željom da se što više učenika uključi u proučavanje ovih zanimljivih fenomena. Oscilacije i talasi predstavljaju fenomene koje srećemo u različitim oblastima fizike, tehnologije, u ...Read More

Otvorena vrata fizike (20. oktobar 2016)

U okviru realizacije Otvorenih vrata fizike, Departman za fiziku danas su posetili učenici trećeg i četvrtog razreda srednjih škola iz Maribora (Slovenija) i Aleksinca. Nakon dobrodošlice u Dekanatu fakulteta, učenici su dobili priliku da u jednoj od laboratorija Departmana rade neke od zanimljivh vežbi iz fizike. Nakon ...Read More

Otvorena vrata Fizike (2016/17)

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, organizuje Dan otvorenih vrata. Otvorena vrata se održavaju u saradnji sa Centrom za promociju nauke. U okviru Otvorenih vrata, učenicima srednjih škola i gimnazija biće predstavljene obrazovne mogućnosti i potencijali Departmana za ...Read More