Vesti Archive

Obaveštenje o pripremnoj nastavi

Termini održavanja pripremne nastave: 4. jun 2011. (11.00 – 15.00) 11. jun 2011. (10.00 – 14.00) 16. jun 2011. (10.00 – 14.00) Broj časova: 12 Cena: 2.880 dinara (uplata na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 poziv na broj 25411206) Informacije: 018 533 015 lokal 125 ...Read More

Pripremna nastava

Planiramo tri dvočasa pripreme zainteresovanih za polaganje prijemnog ispita. Časovi će biti održani juna, najverovatnije u tri subote. Detalji će biti blagovremeno objavljeni na sajtu. ...Read More