IPPOG za Srbiju:

 • dr Predrag Milenović
 • dr Jelena Jovićević
 • dr Marina Krstić Marinković
 • dr Snežana Nektarijević
 • dr Lidija Živković

Lokalni organizacioni tim:

 • Prof. dr Ivan Mančev
 • Prof. dr Goran Đorđević
 • Prof. dr Ljubiša Nešić,
 • Prof. dr Saša Gocić
 • Doc. dr Dragoljub Dimitrijević

Lokalni saradnici:

 • Milan Milošević,
 • Danilo Delibašić,
 • Marko Stojanović
 • Jelena Aleksić