Utorak, 27. mart 2018

Svečana sala, I sprat (br 100)

09:00-09:15 Registracija učesnika

09:15-09:30 Otvaranje (dr Ivan Mančev, dr Predrag Milenović, dr Ljubiša Nešić, dr Goran Đorđević, dr Dragoljub Dimitrijević)

09:30-10:00 Fizika sila i čestica – (dr Marina Marinković Krstić)

10:00-10:20 Veliki hadronski sudarač (LHC) i eksperimenti

10:20-10:40 Pauza

11:40-11:05 Nukleosinteza u ranom svemiru (dr Dragoljub Dimitrijević)

11:05-11:30 Nukleosinteza u zvezdama (dr Milan Milošević)

11:30-12:15 Virtuelna poseta jednom od LHC eksperimenata – (dr M. Marjanović, dr J. Jovićević)

12:15-13:15 Pauza

Računarska učionica br. 3

13:15-15:25 Identifikacija čestica u sudaračima

13:15-13:40 Instrukcije za vežbe – (dr Milan Stojanović)

13:40-15:10 Vežbe: Obrada podataka eksperimenta ATLAS (J. Aleksić, D. Delibašić, P. Milenović, M. Milošević, V. Milošević, M. Stojanović)

15:10-15:25 Prikupljanje rezultata

15:25-15:45 Pauza

Svečana sala, I sprat (br 100)

15:45-16:00 Diskusija rezultata

16:00-17:00 Analiza rezultata putem video konferencije sa CERN-om

17:00-17:15 Zatvaranje