“Gravitacioni talasi” tema broja časopisa Planeta

Najnoviji broj naučno-popularnog časopisa Planeta (br. 97, avgust-oktobar 2020) kao temu broja ima gravitacione talase i gravitacionu astronomiju, i donosi intervju sa prof. dr Goranom Đorđevićem.

Naše razumevanje svemira je zasnovano na detektovanju i razumevanju talasa. Elektromagnetni talasi su nam pružili najveći deo informacija. Jedna uska oblast spektra, dugo jedina dostupna – vidljiva svetlost, postepeno je proširena, uglavnom tokom XX veka: infracrvena, radio, visoko-energetska astronomija… Svaki je taj novi “prozor” predstavljao revoluciju i pružao sve dublje uvid u prirodu svemira, govorio je na predavanju “Kosmologija u eri gravitacionih talasa” pre dve godine Goran S. Đorđević redovni profesor teorijske fizike na Departmanu za fiziku PMF Univerziteta u Nišu, gostujući profesor na Univerzitetu u Banjaluci i gostujući istraživač u CERN-u, koji se poslednju deceniju uglavnom bavi kosmologijom.

Kompletan intervju možete pročtiati ovde.