Category Archives: Katedra za teorijsku fiziku

“Gravitacioni talasi” tema broja časopisa Planeta

Najnoviji broj naučno-popularnog časopisa Planeta (br. 97, avgust-oktobar 2020) kao temu broja ima gravitacione talase i gravitacionu astronomiju, i donosi intervju sa prof. dr Goranom Đorđevićem. Naše razumevanje svemira je zasnovano na detektovanju i razumevanju talasa. Elektromagnetni talasi su nam … Continue reading

Posted in Katedra za teorijsku fiziku | Comments Off on “Gravitacioni talasi” tema broja časopisa Planeta

CERN: Usvojena nova strategija razvoja fizike čestica u Evropi

Savet Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) – kao najviše telo ove međunarodne organizacije koje okuplja predstavnike 23 zemlje članice, među kojima je i Republika Srbija – na zasedanju u petak, 19. juna 2020. godine, jednoglasno je usvojio novu strategiju … Continue reading

Posted in Katedra za teorijsku fiziku, Vesti | Comments Off on CERN: Usvojena nova strategija razvoja fizike čestica u Evropi

ICTP iz Trsta pristupio bilateralnom ugovoru o saradnji između CERN i SEENET-MTP mreže

Dugogodišnja saradnja Internacionalnog centra za teorijsku fiziku (Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, ICTP) iz Trsta, koji od 1964 godine radi u okviru Ujedninjenih nacija i UNESCO, i Mreže matematičke i teorijske fizike Jugoistočne Evrope (SEENET-MTP) sa sedištem u … Continue reading

Posted in Katedra za teorijsku fiziku | Comments Off on ICTP iz Trsta pristupio bilateralnom ugovoru o saradnji između CERN i SEENET-MTP mreže

High Energy and Particle Physics: Theory and Phenomenology – BS2019

Prva škola drugog ciklusa CERN – SEENET-MTP PhD programa obuke za studente i mlade istraživače, pod nazivom: SEENET-MTP škola “Fizika visokih energija i čestica:teorija i fenomenologija” – BS2019 održava se na Univerzitetu u Janini, Grčka, od 2. do 8. juna … Continue reading

Posted in Katedra za teorijsku fiziku | Comments Off on High Energy and Particle Physics: Theory and Phenomenology – BS2019

Početak drugog ciklusa CERN – SEENET-MTP PhD programa

Sa zadovoljstvom obaveštavamo o početku drugog ciklusa CERN – SEENET-MTP PhD programa. odobrio Izveštaj o realizaciji prvog ciklusa zajedničkog SEENET-MTP doktorskog programa (2015 – 2018) je usvojen i direktora CERN-a za istraživanje i računarstvo, E. Elsen obavestio je SEENET-MTP kancelariju … Continue reading

Posted in Katedra za teorijsku fiziku | Comments Off on Početak drugog ciklusa CERN – SEENET-MTP PhD programa