High Energy and Particle Physics: Theory and Phenomenology – BS2019

Prva škola drugog ciklusa CERN – SEENET-MTP PhD programa obuke za studente i mlade istraživače, pod nazivom:

SEENET-MTP škola “Fizika visokih energija i čestica:
teorija i fenomenologija” – BS2019

održava se na Univerzitetu u Janini, Grčka, od 2. do 8. juna 2019. godine.

Cilj škole je da pruži pregled fizike čestica i kosmologije od osnova fenomenologije Standardnog modela do naprednijih tema koje su trenutno tema teorijskih istraživanja. Ova škola prvenstveno je namenjena studentima doktorskih studija i mladim postdoktoristima koji rade na istraživanjima u ovoj oblasti.

Potvrđeni predavači su:

  • Andrea Romanino (SISSA & ICTP)
  • Kfir Blum (CERN)
  • Stefan Pokorski (Warsaw)
  • Gia Dvali (Munich)
  • Goran Senjanovic (ICTP)
  • Ignatios Antoniadis (LPTHE Paris & Bern)
  • Kyriakos Papadodimas (ICTP)
  • Kyriakos Tamvakis (Ioannina)

Kompletan program je dostupan ovde. Više informacija na sajtu škole.