Konferencija „Izazovi obrazovanja iz fizike“ (Rijeka, Hrvatska)

Povodom 60 godina od osnivanja četverogodišnjeg studija Matematike i fizike u Rijeci, Katedra za edukacijsku fiziku Fakulteta za fiziku pokrenula je organizaciju međunarodne konferencije Physics education challenges (Izazovi obrazovanja fizike), koja će se u hibridnom obliku održati 5. juna 2024. godine na Fakultetu za fiziku Sveučlišta u Rijeci i online.

Jedan od predavača po pozivu na ovoj konferenciji biće prof. dr Ljubiša Nešić, redovni profesor Departmana za fiziku. Više informacija možete naći na sajtu konferencije