Konkurs Zadužbine Nikole Konjevića i Ružice Gregorić Knjević (2022/23. godina)

Upravni odbor Zadužbine Nikole Konjevića i Ružice Gregorić Konjević, pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, raspisao je konkurs za dodelu ukupno četiri studentske stipendije, za studente akreditovanih osnovnih akademskih studija fizike, master akademskih studija fizike (koji su prethodno završili osnovne akademske studije fizike) i integrisanih master akademskih studija fizike, u Republici Srbiji, za školsku 2022/2023. godinu.

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 02.12.2022. godine do 17.12.2022. godine.

Više informacija o Stipendiji kao i potrebne dokumente za prijavu možete naći u nastavku ili na zvaničnoj strani Fondacije.