Konkurs Zadužbine Nikole Konjevića i Ružice Gregorić Knjević (2023/24. godina)

Upravni odbor Zadužbine Nikole Konjevića i Ružice Gregorić Konjević, pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, raspisao je konkurs za dodelu tri studentske stipendije, za studente akreditovanih osnovnih akademskih studija fizike, master akademskih studija fizike (koji su prethodno završili osnovne akademske studije fizike) i integrisanih master akademskih studija fizike, u Republici Srbiji, za školsku 2023/2024. godinu.

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 01.11.2023. godine do 15.11.2023. godine.

Više informacija o Stipendiji kao i potrebne dokumente za prijavu možete naći u nastavku ili na zvaničnoj strani Fondacije.