Konkursni rokovi za upis studenata

Prvi konkursni rok:

Traje: 22.06 – 18.07.2011
Prijavljivanje kandidata: 22, 23, 24.06.2011
Polaganje prijemnih ispita: 27,28,29.06.2011
Upis kandidata mora biti završen do: 18.07.2011

Drugi konkursni rok:

Traje: 01.01 – 20.09.2011
Prijavljivanje kandidata: 1,2.09.2011
Polaganje prijemnih ispita: 5,6,7.09.2011
Upis kandidata mora biti završen do: 20.09.2011