Online konferencija “Nuklearna sigurnost danas”

Ovogodišnje izdanje konferencije „Nuklearna sigurnost danas“ posvećeno je najnovijim trendovima u dve najveće grane primene nuklearne energije – medicini i energetici kao i u primeni modernih tehnika zasnovanih na jonizujućem zračenju u proučavanju i očuvanju kulturne baštine. Želimo da približimo kako stručnoj javnosti tako i stanovništvu najnovija dostignuća u primenama izvora zračenja i nuklearnoj energetici kao i da prikažemo trenutnu praksu u primeni izvora jonizujućeg zračenja u dijagnostici i lečenju različitih bolesti od COVID-19 do najtežih bolesti, da približimo sledeće korake razvoja nuklearne energetike i da prikažemo dostignuća tehnika zasnovanih na jonizujućem zračenju kojima se proučava i čuva kulturna baština.

Konferenciju organizuje Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije. Konferencija će biti održana u online formatu 2. decembra 2020. godine od 10.30 sati. Prenos je moguće pratiti na YouTube kanalu Direktorata.

Konferencija će se sastojati od tri odvojene panel diskusije pod nazivom:

  1. Medicinske primene: moderne tehnike (Medical Applications: New Techniques)
  2. Nuklearna energija: korak napred (Nuclear Power: Step Forward)
  3. Radioaktivnost, umetnost, kulturna baština (Radioactivity, Art, Cultural Heritage)

Panel „Medicinske primene: moderne tehnike“ pokriće aktuelnu temu borbe protiv pandemije COVID-19 i moderne dijagnostičke i terapijske tehnike u medicini a koje se koriste u Srbiji. Pokazaće se ne samo koje su to nove tehnologije dostupne u Srbiji već i koji su to koraci načinjeni kako bi se pacijentima u Srbiji omogućilo brže dijagnostikovanje i lečenje bolesti od COVID-19 pa do najtežih bolesti.

Panel „Nuklearna energija: korak napred“ pokriva dve aktuelne teme u oblasti nuklearne energetike i u kojima se vidi sledeći korak u oblasti nuklearne energetike – nuklearne energetske reaktore IV generacije i male modularne reaktore. Približiti najnovije tehnologije u oblasti nuklearne energije, njihovu sigurnost i druge prednosti u odnosu na postojeće tehnologije.  

Panel „Radioaktivnost, umetnost, kulturna baština“ prikazuje dostignuća u analizi i ispitivanju umetničkih predmeta i predmeta kulturne baštine metodama koje koriste izvore jonizujućeg zračenja kao i u njihovoj konzervaciji postupkom sterilizacije gama zracima.

Svi zainteresovani konferenciju mogu pratiti putem linka.

Detaljniju agendu možete pogledati OVDE.

Praćenje događaja možete potvrditi putem linka ili na mejl press@srbatom.gov.rs.