Pripremna nastava za upis na Osnovne akademske studije fizike

Dragi učenici, pripremna nastava za upis na Osnovne akademske studije fizike će se odvijati u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta (Višegradska 33). Održavaće se subotom od 10.00h do 14.00h zaključno sa 01. junom 2024. u terminima:

30. mart 2024. od 10.00

20. april 2024. od 10.00

11. maj 2024. od 10.00

18. maj 2024. od 10.00

01. jun 2024. od 10.00

Pripremna nastava je besplatna.

Kandidati mogu da se priključe pripremnoj nastavi u bilo kom trenutku. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem, koordinatoru pripremne nastave, na imejl: zeljko.mladenovic@pmf.edu.rs

Prilikom prijave navesti sledeće podatke: Ime i prezime kandidata; Škola; Mail adresa; Kontakt telefon.