Otvorena vrata Fizike (2015/16)

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, počev od aprila 2016. godine, organizuje Dan otvorenih vrata.

U okviru Otvorenih vrata, učenicima osnovnih škola, srednjih škola i gimnazija biće predstavljene obrazovne mogućnosti i potencijali Departmana za fiziku, njegovi studijski programi i intelektualno-tehnički kapaciteti na kojima se bazira njihova realizacija.

Smatramo da mladi ljudi koji biraju svoj životni put treba da budu što bolje informisani o mogućnostima koje im se pružaju, kako bi doneli mudru odluku o nastavku svog školovanja.

Program Otvorenih vrata sadrži:

  1. Predavanja po vašem izboru, sa spiska predavanja koja su pripremili nastavici i saradnici Departmana (30 minuta)
  2. Boravak u laboratoriji i izrada laboratorijskih vežbi iz oblasti mehanike i termodinamike (45 minuta) i elektromagnetizma i optike (45 minuta).
  3. Obilazak laboratorija Departmana (fizika jonizovanih gasova, solarna energetika, astronomija, fizička elektronika …)

Dolazak učenika potrebno je obavezno najaviti bar nedelju dana ranije. Prilikom rada u laboratoriji neophodno je prisustvo predmetnog nastavnika učenika.

Termini organizovanja: Prema dogovoru sa zainteresovanima, subotom (od 10 do 13 časova) ili radnim danom (u terminima kada su slobodne laboratorije).

Kontakt: fizika@pmf.ni.ac.rs

Predavanja i neke izabrane eksperimente moguće je realizovati i u vašoj školi.

Upravnik Departmana za fiziku
Ljubiša Nešić