Izložba postera iz CERN-a u Gimnaziji “9. maj”

U okviru programa Cultural Collisions Srbija, Departman za fiziku PMF-a u Nišu pokrenuo je akciju izložbenih postavki u niškim gimnazijama. Prva od niza izložbi održana je u Gimnaziji 9. maj u Nišu. Na svečanom otvaranju, u utorak 31. januara 2023. godine, prof. dr Dragoljub Dimitrijević održao je popularno predavanje Čestice i fizika, o fizici čestica visokih energija, kosmologiji i poreklu Svemira.

Predavanju je prethodila uvodna reč dr Jelene Delibašić o Departmanu za fiziku i mogućnostima za studiranje fizike u Nišu. Nakon toga, prof. dr Goran Đorđević je kratko govorio o samom programu Cultural Collisions i o saradnji Departmana za fiziku sa vodećom svetskom laboratorijom za istraživanje elementarnih čestica i fizike visokih energija – CERN-om (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).

Prof. dr Dragoljub Dimitrijević održao je predavanje kome je prisustvovalo oko 40 učenika svih razreda i nekoliko nastavnika fizike gimnazije „9. maj“. Predavanje je trajalo 45 minuta i praćeno je petnestominutnom diskusijom na kojoj su učenici postavljali pitanja na temu predavanja.

Izložba postera u školi trajala je dve nedelje, a učenici su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim naučnim otkrićima i dostignućima u fizici čestica, astrofizici  i kosmologiji. Uporedo sa posterima, na tri ekrana u okviru gimnazije data je prezentacija CERN-a. Cilj izložbe je bio da učenicima pruži priliku da se informišu o dostignućima u ovim oblastima nauke na interaktivan i zanimljiv način, da se upoznaju sa umetničkim doživljajima, inače „nevidljivih“ fenomena koje su kreirali sami naučnici, i da ih podstaknu na lični doživljaj „graničnih“ fenomena savremene fizike.

Postere je pretežno dizajnirao je dr. Michael Hoch, rukovodilac projekta Origin-art@CMS i njegove kolege iz CERN-a, a njihovo štampanje finansirano je od strane Austrijskog kulturnog foruma Beograd, Evropskog društva fizičara (EPS – Young Minds sekcija Niš) i Mreža matematičke i teorijske fizike za Jugoistočnu Evropu (SEENET-MTP) – Centar Niš.

Izložbe se realizuju kao nastavak saradnje prof. dr Gorana Đorđevića, šefa Katedre za Teorijsku fiziku i primene u Nišu i izvršnog direktora SEENET-MTP Mreže, sa kolegama iz CERN-a.

U realizaciji ovih aktivnosti učestvuje više mladih kolega Departmana za fiziku, dok je dr Lazara Radenković zadužen za sprovođenje i koordinaciju aktivnosti.

Pored pomenute izložbe u Gimnaziji 9. maj, planirane su izložbe i u ostalim niškim gimnazijama sredinom februara i sredinom marta, dok će stalna postavka biti organizovana na Departmanu za fiziku, PMF Niš.