Polaganje prijemnog ispita za upis u Odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima fiziku

Za upis u Odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku Gimnazije “Svetozar Marković” u Nišu, učenici polažu prijemni ispit na kome rešavaju test iz fizike. Učenici takođe mogu rešavati i test iz matematike koji se polaže na prijemnom ispitu za upis u Odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku:

  • test iz fizike učenici rešavaju u Gimnaziji “Svetozar Marković” u nedelju, 9. maja 2021. godine od 14:00-16:00 časova,
  • test iz matematike učenici rešavaju u Gimnaziji “Bora Stanković” u nedelju, 9. maja 2021. godine od 10:00-12:00 časova.

Konačni rezultati sa prijemnog ispita biće objavljeni najkasnije 19. maja 2021. godine.