Predavanja i astronomska posmatranja u Surdulici

U okviru projekta “Fizika za sve” 25. novembra 2016. godine, prof. dr Goran Đorđević i Milan Milošević posetili su Gimnaziju u Surdulici.

Tokom ove posete prof. dr Goran Đorđević je održao predavanje “Savremena kosmologija i gravitacioni talasi” na kome su učenici ove škole mogli da se upoznaju sa dostignućima iz oblasti savremen kosmologije.

Povod za drugi deo predavanja prof. Đorđevića bilo je veliko otkriće istraživača sa eksperimenta LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). Grupa istraživača koja radi na ovom eksperimentu početkom 2016. godine objavila je rezultate otkrića gravitacionih talasa nastalih tokom sudara dve crne rupe. Prof. Đorđević je u ovom delu predavnaja učenike upoznao i sa osnovama Ajnštajnove opšte teorije relativnosti, koja je predvidela nastanak i postojanje ovih talasa, kao i samim eksperimentalnim otkrićem gravitacionih talasa.

Nakon predavanja, za učenike je organizovano teleskopsko posmatranje Sunca. Specijalni teleskop za posmatranje Sunca, koji je za ovu priliku donet sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, bio je postavljen u dvorištu škole. Tokom posmatranja Milan Milošević upoznao je zainteresovane učenike sa načinom posmatranja Sunca, procesima koji se odigravaju na našoj zvezdi kao i o drugim zanimljivostima iz posmatračke astronomije.

Projekat “Fizika za sve”, uz finansijsku podršku CPN, realizuje Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakuleteta u Nišu, a ovo gostovanje organizovano je u saradnji sa sa SEENET-MTP Mrežom, Društvom fizičara Niš i Astronomskim društvom „Alfa“.

Na kraju programa, prof. G. Đorđević je upoznao učenike sa studijskim programima na Departmanu za fiziku u Nišu, i mogućnosti upisa uz podelu prigodnog informativnog materijala.

Predavači su se zahvalili organziatorima na pozivu za gostovanje.