Predavanje: “Definitivno: žene (ni)su sa Venere”

četvrtak 21. januara održano je online predavanje

Definitivno: žene (ni)su sa Venere

predavač je bio prof. dr Dragan Gajić, redovni profesor departmana za fiziku u penziji.

Predavanje je organizovalo Astronomsko društvo “Alfa”, u saradnji sa Departmanom za fiziku, u okviru projekta “Malim koracima ka astronomiji”. Projekat je podržao Centar za promociju nauke.