Predavanje: “Lična karta Sunčevog sistema”

četvrtak 17. decembra održano je online predavanje

Lična karta Sunčevog sistema

predavač je bio prof. dr Dragan Gajić, redovni profesor departmana za fiziku u penziji.

Predavanje je organizovalo Astronomsko društvo “Alfa”, u saradnji sa Departmanom za fiziku, u okviru projekta “Malim koracima ka astronomiji”. Projekat je podržao Centar za promociju nauke.