Predavanje: “O repaticama, padalicama i kamenicama”

četvrtak 25. marta održano je online predavanje

O repaticama, padalicama i kamenicama
ili
o malim telima Sunčevog sistema

predavač je bio prof. dr Dragan Gajić, redovni profesor departmana za fiziku u penziji.

Predavanje je organizovalo Astronomsko društvo “Alfa”, u saradnji sa Departmanom za fiziku, u okviru projekta “Malim koracima ka astronomiji”. Projekat je podržao Centar za promociju nauke.