Predavanje “Ono što ste želeli da znate o Mesecu, a niste znali koga da pitate”

U četvrtak 2. marta od 19:00 h Astronomsko društvo „Alfa“ i Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, organizuju prvi deo predavanja

„Ono što ste želeli da znate o Mesecu, a niste znali koga da pitate“.

Na predavanju će biti reči o osobinama Meseca i pojavama vezanim za njega, koje se ne objašnjavaju u standardnim udžbenicima astronomije, niti u knjigama u kojima se popularizuje ova nauka.

Predavanje se sastoji iz dva odvojena dela. U prvom delu, čiji je podnaslov „On i nije tako suv ili o mirisu, boji, rđi, vlagi Meseca i još o koječemu“, biće objašnjeno šta sve utiče na boju Meseca, o prisustvu i poreklu vode na njemu, o dihotomiji njegove površine, prisustvu oksidisanih stena na njegovoj površini, o super Mesecu, iluzijama Meseca, itd.

Drugi deo predavanja, sa podnaslovom „Šta bi bilo kad ga ne bi bilo ili o plimama, udaljavanju i još o koje čemu“, odnosi se na međusobnu inerakciju Zemlje i Meseca, na stvaranje plima i zašto se one javljaju sa obe strane Zemlje, udaljavanje Meseca od Zemlje i do kada će to trajati, njegov uticaj na kretanje Zemlje, samim tim i na klimu, itd.

Predavanje će održati prof. dr Dragan Gajić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu u penziji.

Predavanje se održava u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Ovo predavanje realizuje se u okviru projekta „Kako dohvatiti zvezde“, koji realizuje AD “Alfa” uz finansijsku podršku Centara za promociju nauke,