Predavanje “Patuljci, a već planete”

četvrtak 18. marta održano je online predavanje

Patuljci, a već planete

predavač je bio prof. dr Dragan Gajić, redovni profesor departmana za fiziku u penziji.

Predavanje je organizovalo Astronomsko društvo “Alfa”, u saradnji sa Departmanom za fiziku, u okviru projekta “Malim koracima ka astronomiji”. Projekat je podržao Centar za promociju nauke.