Predavanje “Potpuna pozitivnost na podsistemskom nivou”

U sredu, 14. novembra 2018. godine SEENET-MTP Kancelarija u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu – Departman za fiziku i Katedra i Centar za teorijsku fiziku organizuju predavanje

Potpuna pozitivnost na podsistemskom nivou

Predavač će biti prof. dr Miroljub Dugić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu.

Predavanje počinje u 14:00 h u Svečanoj sali (br. 100) PMF-a. Ulaz je slobodan.

Predavanje se realizuje u okviru Seminara Katedre za teorijsku fiziku i primene i  SEENET-MTP – ICTP projekta NT-03 „Cosmology – Classical and Quantum Challenges“.