Predavanje: “Saturn – gospodar prstenova”

četvrtak 4. marta održano je online predavanje

Najvišu planetu vidim trostruko
ili
Saturn – gospodar prstenova

predavač je bio prof. dr Dragan Gajić, redovni profesor departmana za fiziku u penziji.

Predavanje je organizovalo Astronomsko društvo “Alfa”, u saradnji sa Departmanom za fiziku, u okviru projekta “Malim koracima ka astronomiji”. Projekat je podržao Centar za promociju nauke.