Predavanje “Treći kamen od Sunca – Zemlja”

četvrtak 4. februara održano je online predavanje

Treći kamen od Sunca – Zemlja

predavač je bio Čedomir Stanković, specijalista inženjer geodezije i jedan od najaktivnijih članova Astronomskog društva “Alfa”.

Predavanje je organizovalo AD “Alfa”, u saradnji sa Departmanom za fiziku, u okviru projekta “Malim koracima ka astronomiji”. Projekat je podržao Centar za promociju nauke.