Pripremna nastava za takmičenja iz fizike

Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu organizuje pripremnu nastavu za takmičenja iz fizike za učenike srednjih škola. Pripremna nastava počinje u nedelju, 13. decembra 2015. godine na PMF-u (Višegradska 33).

Nastavu će držati nastavnici, saradnici i najbolji studenti Departmana za fiziku PMF-a, od kojih su neki članovi DFN.

Termini pripremne nastave iz fizike:

 • nedelja, 13. decembar 2015, 11.00 časova
  oblast: Mehanika
  predavač: Nikola Andrejić
 • subota, 26. decembar 2015, 10.00 časova
 • oblast: Elektromagnetna indukcija
  predavač: Nikola Filipovic
 • subota, 26. decembar 2015, 13.00 časova
  oblast: Termodinamika
  predavač: Danilo Delibašić
 • petak, 15. januar 2016, 16.00 časova
  oblast: Specijalna teorija relativnosti
  predavač: Danilo Delibašić
 • subota, 16. januar 2016, 10.00 časova
  oblast: Mehaničke oscilacije
  predavač: Željko Mladenović
 • subota, 16. januar 2016, 12.00 časova
  oblast: Mehanika
  predavač: Nikola Andrejić
 • subota, 30. januar 2016, 11:00 časova
  oblast: Elektromagnetna indukcija (samoindukcija i međusobna indukcija)
  predavač: Nikola Filipović
 • subota, 30. januar 2016, 13:00 časova
  oblast: Termodinamika
  predavač: Danilo Delibašić
 • subota, 6. februar 2016, 10.00 časova
  oblast: Mehaničke oscilacije (klatno i slaganje oscilacija)
  predavač: Željko Mladenović
 • subota, 6. februar 2016, 13.00 časova
  oblast: Specijalna teorija relativnosti i kvantna mehanika
  predavač: Danilo Delibašić
 • petak, 12. februar 2016, 13.15 časova
  oblast: Mehanika (zakoni održanja)
  predavač: Lazar Radenković
 • subota, 13. februar 2016, 11.00 časova
  oblast: Kvantna mehanika (jednodimenzioni problemi)
  predavač: Nikola Filipović
 • subota, 13. februar 2016, 13.00 časova
  oblast: Mehanika fluida
  predavač: Danilo Delibašić
 • subota, 20. februar 2016, 09.00 časova
  oblast: Mehanika (dinamika translacionog kretanja)
  predavač: Lazar Radenković
 • subota, 20. februar 2016, 11.00 časova
  oblast: Akustika
  predavač: Jelena Aleksić
 • subota, 5. mart 2016, 11.00 časova
  oblast: Mehanika (dinamika rotacionog kretanja)
  predavač: Nikola Andrejić
 • subota, 5. mart 2016, 13.00 časova
  oblast: Talasna svojstva čestica
  predavač: Danilo Delibašič
 • subota, 19. mart 2016, 9.00 časova
  oblast: Mehanika (dinamika rotacionog kretanja)
  predavač: Lazar Radenković
 • četvrtak, 14. april 2016, 16.15 časova
  oblast: Naizmenična struja
  predavač: Željko Mladenović
 • četvrtak, 14. april 2016, 17.00 časova
  oblast: Talasi i akustika
  predavač: Jelena Aleksić

Zadatke sa održanih časova možete preuzeti ovde.

O vremenu održavanja, temama i predavačima za ostale termine bićete naknadno obavešteni na sajtu DFN, a možete direktno kontaktirati Nikolu Filipovića, koordinatora za pripremnu nastavu na e-mail .