Pripremna nastava za takmičenje

Pripremna nastava za takmičenje iz fizike za učenike srednjih škola biće održana u subotu, 18. februara:

10 h – Molekulsko-kinetička teorija i termodinamika (Danilo Delibašić);
12 h – Elektromagnetizam (Nikola Filipović).