Raspored odbrane maturskih radova (2015/2016. godina)

Raspored odbrane maturskih radova u Odeljenju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku gimnazije “Svetozar Marković” školske 2015/16. godine:

Datum odbrane: petak, 10. jun sa početkom u 11 sati
Mesto odbrane: Prirodno-matematički fakultet, crvena sala

 1. Vuković Đurđa (“Nobelova nagrada za fiziku”) 11:00 – 11:20
  komisija: dr Dragoljub Dimitrijević, dr Goran Ristić, Ivana Babović
 2. Gocić Nikola (“CERN-ov LHC”) 11:20 – 11:40
  komisija: dr Dragoljub Dimitrijević, dr Goran Ristić, Ivana Babović
 3. Kovačević Emilija (“Laseri”) 11:40 – 12:00
  komisija: dr Goran Ristić, dr Dragoljub Dimitrijević, Ivana Babović

  PAUZA 15 min.

 4. Stoiljković Lazar (“Paradoksi specijalne teorije relativnosti” 12:15 -12:35
  komisija: dr Ljubiša Nešić, dr Dragan Gajić, Ivana Babović
 5. Sarajkić-Markelić Darko (“Patuljaste planete u Sunčevom sistemu”) 12:35 – 12:55
  komisija: dr Dragan Gajić, dr Ljubiša Nešić, Ivana Babović
 6. Stojadinović Nikola (“Problem detekcije solarnih neutrina”) 12:55 – 13:15
  komisija: dr Dragan Gajić, dr Ljubiša Nešić, Ivana Babović