Seminar „Mehaničke i električne oscilacije u nastavi“

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavam da Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu organizuje

AKREDITOVANI SEMINAR
„Mehaničke i električne oscilacije u nastavi“

Subota, 3. decembar 2016. godine od 09:00 časova
Prirodno-matematički fakultet, Višegradska 33, Niš

Seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (8 bodova, kataloški broj 616). Fajl sa programom možete preuzeti ovde.

Kotizacija za učešće na Seminaru iznosi 800 dinara a treba je uplatiti na tekući račun Fakulteta:

840-1789666-80
poziv na broj 137.

Molimo Vas da kotizaciju uplatite do 28. novembra 2016. godine kako bismo imali precizniji uvid u broj polaznika odnosno broj grupa. U kotizaciju su uračunate kafe pauze i materijal sa Seminara.

Zainteresovane se mogu prijaviti slanjem e-mail-a na fizika@pmf.ni.ac.rs, koji sadrži sledeće podatke:

  • jedinstveni matični broj,
  • ime i prezime,
  • broj ličnog telefona,
  • naziv škole,
  • adresa škole (ulica, broj, mesto).