Stručni sastanak na temu statusa eksperimenta u školskoj nastavi fizike

Predavanje o gravitacionim talasima i Nobelovoj nagradi za fiziku za 2017. godinu (predavač Danilo Delibašić) i Stručni sastanak na temu statusa eksperimenta u školskoj nastavi fizike u školama Nišavskog okruga održanog 22. decembar 2017. godine.